ኣብ በዅሪ ሻምፕዮን ኣፍሪቃ ትሕቲ 23 ዓመት እትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ፡ ናብ ሎሚ ዝብ ዘውገሐ ናብ ካሜሩን ኣቕኒዓ። እዛ ንተቐዳደምቲ – ዘመንፈስ ሰለሙን፡ ሄኖክ ምሉእብርሃን፡ ናትናኤል መብራህቶም፡ ዳንኤል ሃብተማርያም፡ ሮቤል ተወልደን ዳዊት የማነን ዝጠርነፈት ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ፡ ብኣሰልጣኒ ዮናስ ዘካርያስ እናተኣልየት ክትወዳደር እያ።

ንምድላዋት እዛ ሽዱሽተ ተቐዳደምቲ ዝኣባላታን መካኒክን ክኢላ ማሳጅን ዝርከቡዋ ሃገራዊት ጋንታ ብዝምልከት፡ ኣሰልጣኒኣ ዮናስ ዘካርያስ፡ እቶም ተቐዳደምቲ ካብ ውድድር ናብ ውድድር ንጡፋት ስለ ዝጸንሑ፡ ሓይሊ ዝፈጥር ምዃኑ ሓቢሩ፣ ኣብ ርእሲኡ ዝኣክል ስነ-ኣእምሮኣዊ ምድላዋት ከም ዝገበሩ ብምጥቃስ፡ ጽቡቕ ተወዳዳርነት ኣርእዮም ዘዕግብ ውጽኢት ሒዞም ክመጽኡ ተስፋኡ ገሊጹ፣።

ኣብ’ቲ ነዛ ጋንታ ንምፍናው ትማሊ ድሕሪ ቐትሪ ሓለፍቲ ሃገራዊ ፈደረሽን ብሽክለታን ኮሚሽን ስፖርትን ዝተረኽቡሉ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ዝተገብረ ርክብ፡ እቲ ኣብ’ዚ ቀረባ ግዜ ብደረጃ ክለብ ኮነ ሃገራዊት ጋንታ ዝምዝገብ ዘሎ ውጽኢት ንደረጃን ተወዳዳርነትን ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ዘበርኽ ምዃኑ ዘመልከተ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ፡ ንኡድ ናይ ጋንታ ውህደትን ዲሲፕሊንን ኣንጸባሪቖም ብሉጽ ውጽኢት ከምጽኡ ተላብዩ፣ ካብ 31 ጥሪ ክሳብ 4 ለካቲት 2018 ብደረጃ ኣህጕር ኣፍሪቃ ንመጀመርታ ግዜ ዝእንገድ እዚ ውድድር፡ ኣብኡ ዝምዝገብ ነጥብታት ኣብ ሻምፕዮን ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ከሳትፍ ዘኽእል ነጥቢ ዝተሓዘሉ እዩ።Category:

ስፖርት

share your comments with us