ሎሚ ዓመት ንመበል 13 ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ፡ ትማሊ ካብ ነንደ ናብ ፎጋሙ 173 ኪሎ ሜተር ብዝሸፈነ ውድድር ካልኣይ መድረኽ ቀጺሉ፣ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ – ሜሮን ኣብርሃም ካብ ክለብ ባይክ ኤይድ ራብዓይ፡ ተስፎም ዑቕባማርያም ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ዓስራይ ደረጃ ሒዙ፣ ነዚ ካልኣይ መድረኽ ብሪጣንያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ደልኮ ማርሰይ ፕሮቨንስ – ብረንቶን ጆንስ ብ4 ሰዓትን 03 ደቒቕን 25 ካልኢትን ተዓዊቱሉ።

ንሜሮን ኣብ ባይክ ኤይድ ወዲ ጋንታኡ ሉቃስ ካርተንዘን ንኢጣልያዊ ሉካ ፓሺዮኒ ስዒቡ ሳልሳይ ኣትዩ፣ ሲራክ ተስፎምን ሚኪኤል ሃብቶም ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መበል 15ን 19ን ኮይኖም ውድድሮም ክፍጽሙ እንከሎ፡ ጋዜጣ ንሕትመት ክሳብ ትበቅዕ ውጽኢት ናይቶም ካልኦት ደቂ-ጋንታኦም ኮነ ዝርዝራዊ ሓበሬታ’ቲ መድረኽ ክርከብ ኣይተኻእለን፣ ኣብ ናይ ሰኑይ ውድድር ቀዳማይ መድረኽ፡ ሄኖክ ምሉእብርሃንን ተስፎም ዑቕባማርያም ክልቲኦም ካብ ሃገራዊት ጋንታ ብቐደም ተኸተል ሓምሻይን ሻዱሻይን ከምኡ’ውን ተቐዳዳማይ ክለብ ባይክ ኤይድ ሜሮን ኣብርሃም ታሽዓይ ብምዃን ካብቲ ቀዳማይ ዝወጸ ሉቃስ ካርስተንዘን ግዜ ከይከሰሩ እዮም ምስ ቀዳሞት ተቐዳደምቲ ኣትዮም።

ኣብቲ ካብ ካንጎ ተበጊሱ ኣብ ላምባርነ ዝተዛዘመ ናይ 146.6 ኪሎ ሜተር ፈላሚ ውድድር፡ ጀርመናዊ ሉቃስ ካርስተንዘን ናይ ባይክ ኤይድ ብ3 ሰዓትን 41 ደቒቕን 52 ካልኢትን እዩ ብዓወቱ መዊሱዎ፣ ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ኣድርያን ፐቲት ካብ ክለብ ዳይረክት ኤነርጃይን ዮሱፍ ረጉጊ ናይ ሶቫክን ካልኣይን ሳልሳይን ወጺኦም፣ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ – ዘመንፈስ ሰለሙን መበል 22፡ ሲራክ ተስፎም መበል 25 ደረጃታት ብምሓዝ ተመሳሳሊ ግዜ ከመዝግቡ እንከለዉ፡ 7 ካልኢት ድሒሮም ሚኪኤል ሃብቶም መበል 39፡ ሳይሞን ሙሴን ድማ መበል 43 ኮይኖም ውድድሮም ፈጺሞም።

ተቐዳደምቲ እዚ ናይ 2.1 መለክዒ ዩሲኣይ ዘለዎ ውድድር፡ ሎሚ ካብ ፎጋሙ ናብ ላምባርነ 114 ኪሎሜተር ክጓዓዙ እዮም፣ ነዚ ዝሓለፈ ዓመት ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ዮሃን ጀን ዝተዓወተሉ ናይ ጋቦን ዙር፡ ኣብ 2014 ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ክዕወተሉ በቒዑ ምንባሩ ይዝከር፣Category:

ስፖርት

share your comments with us