ምርጫ ማሕበራት ስፖርት ካብ ትማሊ 21 ታሕሳስ ኣትሒዙ ክካየድ ጀሚሩ። ትማሊ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ ምርጫ ዘካየደት ፈደረሽን ኣትለቲክስ ኤርትራ እያ። ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ኮምሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት፡ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘስመዖ ናይ መኽፈቲ ቃል፡ “ኣብ ወርሒ ሓምለ ካብ ዝተኻየደ ዓውደ ዘተ ስፖርት፡ ስዒቡ ኣብ ዝተኻየደ ጸብጻብ ዕዮ ፈደረሽናት ዝቐረበ ግንዛበ ምርጫን፡ ምስ ኩሉ ዕብየት ኣገዳስነት ስፖርት ንምፍላጥ ክግበር ዝጸንሐ ስርሓት እዩ።

ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝካየድ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ምስ ኣህጉራዊ ውድድራት ንምዕባይ መታን ክከኣል፡ እቶም ነዚ ዝመርሑ ብቑዓት ክኾኑ ኣለዎም። ስለዚ ኣብዚ ምርጫ፣ ብልቢ ክሰርሕ ዝኽእል፡ ምስ መሳርሕቱ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ዝምድና ዝፈጥር፡ ናይ ስፖርት ፍልጠት ዘለዎ፡ ናይ ሓባር ረቛሒ ዘማለአ ክኸውን ከም ዘለዎ ምግዛብ ኣገዳሲ እዩ” ኢሉ። ኣሰናዳኢት ኮሚተ ምልኣተ ጉባኤ ድሕሪ ምርግጋጻ፡ ፕረዚደንታዊ ምርጫ እዩ ተኻይዱ።

ኣቶ ኢስያስ ዓንደ ፕረዚደንት፡ ኣቶ ልኡል ፍስሃየ ምክትል ፕረዚደንት፡ ኣቶ በረኸት መስፍን ኮሚተ ዳንነት፡ ኣቶ ሰለሙን ኣዋጁ ኮሚተ ቴክኒክ፡ ኣቶ ተኽለ እምባየ ፋይናንስ፡ ኦሊምፒካዊት ኣትለት ነብያት ሃብተማርያም ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ፡ መጀር ተስፋማርያም በርሀ ውድድርን ስነ ስርዓትን፡ ኣቶ ሳምሶም ሃይለ ህዝባዊ ርክባት ኮይኖም ተመሪጾም። ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ ምርጫ ዘካየደት ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ እያ።

ኣምራጺት ኮሚተ ምልኣተ ጉባኤ ድሕሪ ምርግጋጻ ከኣ፡ እዞም ዝስዕቡ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ እታ ፈደረሽን ኮይኖም ተመሪጾም። ኣቶ ተወልደ የውሃንስ ፕረዚደንት፡ ኣቶ ተመስገን ረዳእ ምክትል ፕረዚደንት፡ ኣቶ ሚኪኤል ትኩእ ቴክኒክ፡ ኣቶ ዓብዱሰላም ስራጅ ዳንነት፡ ወሮ ሚርያም ሃብታይ ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ፡ መምህር ጸጋይ ሰመረኣብ ውድድርን ስነ-ስርዓትን፡ ኣቶ ገብረትንሳኤ ዳምር ህዝባዊ ርክባት፡ ኣቶ ሰለሙን ጊላዝጊ ኮሚተ ፋይናንስ እዮም።Category:

ስፖርት

share your comments with us