ቀዳማይ መድረኽ ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ፣ ብናይ በረኻ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ብሰንበት ጀሚሩ። ልዕሊ 20 ተቐዳደምቲ’የን ሰዓት ሸሞንተ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መበገሲ ቦታ ባሕቲ መስከረም ተዳልየን። ታራ እምኒ በጺሐን ናብ ኣስመራ ንኽምለሳ 80 ኪሌ ሜተር ይጽበየን ነይሩ። ሰለስተ ርብዒ ማለት ኣስታት 60 ኪሎ ሜተር ኣካይደአን ዝነኣድ ኣይነበረን።

ሽልማት ዘለዎ ክልተ ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድራት ኣብዚ ናይ በረኻ ውድድር ተሰሪዑ ነይሩ። ኣብ ከባቢ ዓይኒ መረብ ኣብ ዝገበርኦ ቅጽበታዊ ውድድር ሞሳና ደበሳይ ካብ ዓራግ ቀዳመይቲ ክትወጽእ እንከላ፣ ወሓዚት ኪዳነ ካብ ጋላነፍሒ፣ ዝናብ ፍጹም ካብ ዓራግን ብስራት ገብረመስቀል ካብ ደንደንን ስዒበናኣ ነጥቢ ተማቒለን።

ድሕሪ ናይ ዓይኒ መረብ ዘካየድኦ ቅጽበታዊ ውድድር፣ ውድድረን ከማሓይሻ ትጽቢትኳ እንተተገብረ ሕጂ’ውን ወይ ከ!! ዓቐብ መንጕዳ ብሓባር እኳ እንተፈለምኦ፣ ሞሳና ደበሳይ ካብ ዓራግ ዕቑር ብቕዓታ ተጠቒማ ኣስናን ብሽክለታኣ ምስ ቀየረት፣ እታ ሓባራዊት ጉጅለ ንድሕሪት ዘርጠብጠብ ኢላ ፋሕ – ፋሕ በለት። ብስራትን ትዕግስትን ድማ ካብ እግራ ኣይተረፋን።

ኣብ ዓቐብ መንጕዳ ድማ ቀዳመይቲ ሞሳና ደበሳይ ካብ ዓራግ፣ ካልኣይቲ ብስራት ገበረመስቀል ካብ ደንደን፣ ሳልሰይቲ ትዕግስቲ ገብረሂወት ካብ ጋላ ነፍሒ፣ ራብዓይቲ ድማ ኣለም በየነ ካብ ጋላ ነፍሒ ብምዃን ነጥቢ ተማቒለን። ኣብዚ ናይ ዓቐብ ብስም ሻምፕዮን 2017 ዞባ ማእከል ዝሽለማ ድማ ሞሳና ደበሳይ ካብ ዓራግ ቀዳመይቲ፣ ብስራት ገብረመስቀል ካብ ደንደን ካልአይቲ እየን።

ካብ ዓቐብ መንጕዳ፣ ናብ ኣስመራ ብሎኮ ጎዳይፍ ንናይ መድረኽ ዕውትቲ ንምርግጋጽ ጉዕዝአን ቀጺለን። እታ ካብ ዓቐብ መንጉዳ ኣትሒዛ ብብቕዓት ነቲ ውድድር ቀሊሳ ኣብ ረብሓኣ ዘውዓለቶ ሞሳና፣ እተን ምስኣ ዝነበራ ማለት ትዕግስቲ ካብ ጋላ ነፍሒ፣ ብስራት ካብ ደንደን ከየብረይኣ ኣብ ዝተጓዓዘትሉ ብቕዓታ ኣይቀነሰትን። ሞሳና፣ ንፋስ ከልኪላትለን ነዊሕ ስለ ዝተጓዓዛ፣ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ከይስዕረኣ ስግኣት ነይሩ።

መስመር ቅጽበታዊ ውድድር 30 ሜትሮ ምስ ተረፎ ብስራት ገብረመስቀል ብጸገም ሕማም ዓንዲ ሕቖ ንድሕሪት ዘልሓጥ ኢላ። ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ኣብ መንጎ ሞሳናን ትዕግስትን ተሓጺሩ። ሞሳና ሕጂ’ውን ኣይተኻእለትን። ቀዳመይቲ ብምውጽኣ ናይ’ቲ ዕለት ድምቕቲ ኮኾብ ኮይና ውዒላ።

ትዕግስቲ ገብረሂወት ካብ ጋላ ነፍሒ ካልኣይቲ፣ እታ ብሓቦ መስመር ቅጽበታዊ ውድድር ረጊጻ ካብ ውድድር ብኸቢድ ቃንዛ ሕቖ እናተሳቐየት ናብ ሆስፒታል ዘምርሐት ጽንዕቲ ተወዳዳሪት ብስራት ገብረመስቀል ድማ ሳልሰይቲ ክትወጽእ እንከላ፣ ካብታ ብገፊሕ ፍልልይ ማሕዲጋ ዝጸንሐት ጉጅለ ራብዐይቲ ዝወጽአት ወሓዚት ኪዳነ ካብ ጋላ ነፍሒ፣ ሓምሸይቲ ናይ ጋንታ ኤለክትሮላይት ኣድያም ተስፋኣለም፣ ሻድሸይቲ ድማ ዝናብ ፍጹም ካብ ዓራግ እየን ተዓዊተን።

ነጃት ዑመር ካብ ደንደን፣ ወጋሕታ ገብረሂወት ካብ ዓራግ፣ ጽገ ፍጹምን ፌቨን ፍጹምን ካብ ጋላነፍሒ ዳንነት ፈደረሽን ብመኪና ክሰሓባ ስለ ዝረኸበን፣ ናይቲ ዕለት ውድድረን ሰሪዝዎ። ሰሉስ 12 ታሕሳስ፣ ብጋንታ ናይ ግዜ (ክሮኖ ሜተር)፣ ቀዳማይ ዲቪዝዮንን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ መስመር ሕምብርቲ ክህሉ እንከሎ፣ ሓሙስ 14 ታሕሳስ፣ ካብ ባሕቲ መስከረም ዝብገስ ውድድር 2ይ ዲቪዝዮን ኣስመራ – መንደፈራ – ኣስመራ ማለት ናይ 110 ኪሎ ሜተር ክካየድ እዩ።

ብተወሳኺ፡ ተቐዳደምቲ ማውንቴን ባይክ፣ ውድድር ቀዳማይ መድረኽ ሻምፕዮን ኣብ ከባቢ ኤክስፖ ኣብ ዘካይደሉ፣ ልዕሊ 17 ዝዕድሚኦም ኣብ ዝገበርዎ ዝነኣድ ውድድር፣ ቀዳማይ ሙሴ ምስግና ካብ ናትና፣ ናሆም ሃይላይን ዮውሃንስ ኣፈወርቂን ብውልቂ ዝቀዳደሙ፣ ዳንኤል ኣፈወርቂ ካብ ጎዳይፍ፣ ሃኒባል ፍጹም ካብ ናትና፣ ኣኽሊሉ ኣተሽም ካብ ሓዳስ ካንታ ዲ.ኤች.ኤል (DHL)፣ ብምዃን ውድድሮም እኳ እንተዛዘሙ፣ ቀዳማይ ዝወጽአ ሙሴ ምስግናን፣ ሓምሻይ ዝወጽአ ሃኒባል ፍጹምን ካብ ክለብ ‘ናትና’ ዝኾኑ ተቐዳደምቲ፡ ብዝፈጸምዎ ጉድለት ስነ ምግባር፡ ፈደረሽን ብዝህቦም ውሳነ’ዩ ውጽኢቶም ክጸድቕ።

ካብ ዕድመ 12 – 14፣ ቀዳማይ ሴም ምሕረተኣብ ካብ ዋርሳይ ክወጽእ እንከሎ፣ ኢሰይያስ ሰመረን ዩኤል ሃብተኣብን ክልቲኦም ካብ ኣኽርያ፣ ሲራክ ይስሓቕን ሳሚ ጀማልን ካብ ጎዳይፍ፣ ኣይመን እድሪስ ካብ ናትና ተኸታቲሎም ክሳብ ሻድሻይ ብምውጻእ ተዓዊቶም። ኣብ ክሊ ዕድመ 15-16 ድማ፣ ሳሙኤል ረዘነ ብውልቂ ዝወዳደር ቀዳማይ፣ ተመስገን ክፍላይን ኤስሮም ክብሮምን ካብ ጎዳይፍ፣ ኤቨን ዘካርያስ ካብ ናትና፣ ዳዊት ሳሚኤልን ያፌት ሚኪኤልን ካብ ዋርሳይ ተዓዊቶም።

ብማውንቴን ዝወዳደራ ደቂኣንስትዮ፣ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዝነኣድ ብቕዓት ኣርእየን። ኣይዳ ዮሴፍ ካብ ጎዳይፍ ቀዳመይቲ ክትወጽእ እንከላ፣ ጓል ጋንትኣ ዳናይት ጸጋይ ስዒባታ፣ ኤደን ተስፋሚካኤል ካብ ናትና ሳልሰይቲ፣ እልልታ ኪዳነ ብውልቂ ትቀዳደም ራብዓይቲ፣ ኣርሴማ ምስግና ካብ ጋላ ነፍሒ ሓምሸይቲ፣ ብውልቂ ትቀዳደም ዳናይት ፍጹም ድማ ሻድሸይቲ ብምዃን ውድድረን ዛዚመን። ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን ብሽክለታ ዞባ ማእከልCategory:

ዜና

share your comments with us