ተቐዳዳማይ ክለብ ሰምበል ሳይሞን ሙሴ ምስ’ታ ንኣዋርሕ ዓይና ኣውዲቓትሉ ዝጸንሐት በልጁማዊት ክለብ ስታርቲም ጕስቶ ክጻወት ተሰማሚዑ ኣሎ፣ እዚ ንሰምበል ልዑል ኣስተዋጽኦ ዝገበረላን ኣብ ብዙሕ ውድድራት ቀላሲኣ ኮይኑ ዝተቐልቀለን ትስፉው ተቐዳዳማይ ብሽክለታ፡ ኣብ ውድድር ሻምፕዮንሺፕ ዓለም ብማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብዘንጸባረቖ መሳጢ ብቕዓት እያ እዛ በልጁማዊት ኮንቲነንታል ጋንታ ኣባላ ክትገብሮ ዝወሰነት።

ኣብቲ ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ ኣብ በርገን – ኖርወይ ዝተኣንገደ ውድድር፡ ሳይሞን ኣብ ናይ ግዜ መበል 41 ኮይኑ ድሕሪ ምእታዉ፡ ምስ ጕስቶ ኣፈናዊ ዝርርብ ከምዘካየደ ይፍለጥ፣ እንሆ ድማ ንሓደ ዓመት ምስኣ ክጻወት ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ክታሙ ኣንቢሩ ኣሎ፣ ካብ ሰምበል ቅድሚ ሳልስቲ ብወግዒ ዝተፋነወን ኣብዚ እዋን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ጋቦን ዝርከብን ሳይሞን፡ ድሕሪ ክልተ ወርሒ እዩ ንሓዳስ ክለቡ ክጽንበራ።

ሳይሞን ሙሴ፡ “ምስ ሰምበል ጽቡቕ ናይ ውድድር ግዜ ኣሕሊፈ’የ፣ ምስ’ዛ ሕጂ ካብቲ ዝነበረቶ ዓብያ ዘላ ጋንታ ክጻወት ብምብቅዐይ ድማ ሕጕስ’የ፣ እዛ ጋንታ ኣብ ፈረንሳ ይኹን እንግሊዝ ምሳይ ዝኸይድ ዓቐብ ዘለዎ ውድድር ሰሪዓትለይ ኣላ፡ ጻዕርታተይ ከሐይል ከኣ ክሰርሕ እየ” ክብል፡ ንምስግጋሩ ኣመልኪቱ ብድሮ መገሻኡ ገሊጹ፣ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ምስ ጋንታ ናትና ዝጀመረን ቀልጢፉ ናብ ጋንታ ሰምበል ካልኣይ ዲቪዥን ድሕሪ ምጽንባር ናብ’ታ ዓባይ ጋንታ ክድይብ ግዜ ዘይወሰደን ሳይሞን፡ መብዛሕትኡ ብናይ ዓቐብ ብቕዓቱ ይልለ።

ንሰምበልን ሃገራዊት ጋንታን ወኪሉ ብዓቐበት ጽቡቕ ውጽኢት ከምጽእ ክኢሉ እዩ፣ ንሱ፡ ቅልጡፍ ዕቤት ብምርኣይ ኣብ ከም ዙር ዞባ ማእከልን ቱር ደ ፋሶን ዝኣመሰሉ ውድድራት ጽቡቕ ብቕዓትን ዝንኣድ ውጽኢትን ዘመዝገበ ተቐዳዳማይ እዩ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንማሳዋ ቸርኪት ክዕወተሉ እንከሎ፡ ኣብ ዙር ኤርትራ ብጫ ማልያ ብዘውህብ ሓፈሻዊ ግዜ 5ይ ኮይኑ ወዲኡ፣ ኣብ ሻምፕዮን ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመት ብናይ ግዜ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ከኣ’ዩ ናብቲ እዛ ክለብ ንዕኡ ዝረኣየትሉ ሻምፕዮንሺፕ ዓለም ኣምሪሑ።

ምስ ሃገራዊት ጋንታ መጀመርታ ዝተጓዕዘሉ ኣብ ናይ ቐጠር ናይ 2016 ሻምፕዮን ዓለም ኮይኑ፡ ምስ ጁንየር ኣብ ናይ ግዜ መበል 56፡ ኣብ ውድድር ጽርግያ ኸኣ ምስ ዓወት ሃብቶም ሃዲሙ ድሕሪ ምውዓል 98 ደረጃ ምሓዙ ዝፍለጥ’ዩ፣ ኣብ ዙር ጋቦን – ኣሚሳ ቦንጐ ክልተ ግዜ ምስ ላዕለዎት ሽዱሽተ ዝኣተወ እዚ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ሻምፕዮን ዞባ ማእከል ብዓቐብ ሳልሳይ ኮይኑ ዝተሸለመ ተቐዳዳማይ፡ ምስ ክለቡ ሰምበል ኣብ ዝሓለፈ ዙር ቡርኪናፋሶ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ብጫ ማልያ ንኣሰር እያ ኣምሊጣቶ – ብውህሉል ግዜ ነቲ ውድድር ካልኣይ ኮይኑ ዛዚሙዎ፣ ኣብ ዙር ሩዋንዳ መበል 12 ደረጃ ክሕዝ እንከሎ፡ ኣብ ዙር ቻይና ብሓፈሻዊ ግዜ ታሽዓይ ብምዃን ውድድሩ ፈጺሙ፣Category:

ስፖርት

share your comments with us