ኣብ ከተማ ባጽዕ ዝተዋደደ – ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣገልግሎት ንቚታን ጉዕዞን ኤርትራ ዝነጥፍ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ባሕረኛታት ተመሪቑ ኣገልግሎት ጀሚሩ።

ብ9 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ምምራቕ፡ ኣካያዲ ስራሕ ኣገልግሎት ንቚታን ጉዕዞን ኣቶ ያሲን ኣደም፡ እቲ ማእከል ብግብሪ ብዝተሰነየ መሰረታዊ ስልጠና ድሕነት ባሕሪን ናይ ምንስፋፍ ጥበብን ስርሑ ከምዝጀመረ፡ ናይ ፈለማ ሰልጠንቲ ድማ ኣብ’ቲ ዓውዲ ናይ ልዕሊ ሰለስተ ዓመታት ተመኲሮ ዘለዎም ምዃኖም ብምሕባር፡ ንዕብየት’ቲ ማእከል ደገፍ ናይ ኩሎም መሻርኽቲ ከይፍለዮም ኣዘኻኺሩ።

ኣብ በዓል-መዚ ወደብ ባጽዕ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ መጓዓዝያ ባሕሪ ኣቶ ኪዳነ ገብረሚካኤል፡ ጸጋታት ባሕሪ ኣብ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ንምውዓል ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ፡ ኣበርክቶ ኣብ’ቲ ዓውዲ ዝነጥፍ ክኢላዊ ዓቕሚ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረዲኡ። ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ባሕሪ ኮሎኔል መልኣከ ተኽለማርያም ድማ፡ ኣገዳስነት ናይ’ቲ ማእከልን ኣብኡ ዝስልጥን ዓቕሚ- ሰብን ብምጥቃስ፡ ንኣድማዕነትን ዘላቕነትን ናይ’ቲ ማእከል ኩሉ-መዳያዊ ምድግጋፍ ከምዝግበር ኣረጋጊጹ።Category:

ዜና

share your comments with us