ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡ ናብ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ ንዘሎ – ኢዮሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ምዃና ዝቃወም እማመ ንዝድግፋ ሃገራት፡ ካብ ዋሺንግተን ክምጠወለን ዝጸንሐ ፊናንሲያዊ ሓገዛት ክስእንኦ ምዃነን ኣጠንቂቑ። እቲ ፕረዚደንት ነዚ መጠንቀቕታ ዘስምዕ ዘሎ፡ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ነቲ እማመ ድምጹ ክህበሉ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ክጋባእ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን’ዩ።

“መብዛሕትአን እተን ነዚ እማመ ክድግፋ ዝቀራረባ ዘለዋ ሃገራት፡ ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት ሓገዝ ኣመሪካ ክቕበላ ዝጸንሓ እየን። ኣንጻርና ከድምጻ ስቕ ኢልና ክንዕዘበን ኢና። ውሳነታተን ግን፡ ንዓአን ኢልና እነባኽኖ ዝነበርና ዘይተኣደነ ፊናንሲያዊ ወጻኢታት ደው ከነብሎ ከገድደና እዩ፡” ክብል ድማ ገሊጹ። ኣቐዲሙ እውን፡ ኣብቲ ባይቶ ኣንጻር ውሳነ ኣመሪካ ናይ ዘድመጻ ሃገራት ዝርዝር ኣስማት ክለኣኸሉ፡ ንኣምበሳደር ሃገሩ ኣብቲ ውድብ ኒኪ ሃለይ ከም ዝሓበራ’ዩ ክግለጽ ቀንዩ።

ብጠቕላላን193 ኣባል ሃገራት ዝሓቘፈ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት፡ ነቲ ብሃገራት ዓረብ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ብዓብላሊ ድምጺ ምስ ዝድግፎ፡ ኢዮሩሳሌም ብምልእታ ዋና ከተማ እስራኤል ከም ዝዀነት ኣቐዲሙ ብኣመሪካ ዝሓለፈ ውሳነ ፍሩስ ክኸውን እዩ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት’ውን፡ በታ ዘይቀዋሚት ኣባሉ ዝዀነት ግብጺ ንዝቐረበሉ – ንውሳነ ኣመሪካ ኣብ ጉዳይ ኢዮሩሳሌም ዝጻረር እማመ ድምጹ ንምሃብ ዝሓለፈ ሰኑይ ተጋቢኡ ነይሩ እዩ። ብዘይካ ኣመሪካ ድማ ኵለን ኣባላት (14 ሃገራት) ነቲ እማመ ደጊፈንኦ ነይረን።

እንተዀነ፡ ኣመሪካ ናይ ቀውፊ መሰላ ተጠቒማ ስለዝነጸገቶ፡ ክዕወት ኣይከኣለን። ብመሰረት ሰነዳት፡ እስራኤል ነቲ ብደረጃ ዓለም ዝተፈልጠ ቅዱስ መስጊድ ‘ኣል-ቅዱስ’ ተደኲንሉ ዝርከብ ምብራቓዊ ክፋል እዮሩሳሌም፡ ኣብ 1967 ምስ ሃገራት ኣዕራብ ኣብ ዘካየደቶ ኲናት’ያ ካብ ዮርዳኖስ ብሓይሊ መንዚዓቶ። ብድሕሪ’ዚ፡ “እዮሩሳሌም ንዘልኣለም ዘይትምቀል ከተማ’ያ፡” ብምባል፡ ንፍልስጤማውያን ከም ዘይተጫኑዎም ደጋጊማ ክትገልጽ ጸኒሓ። እዚ ይኹን’ምበር፡ እዮሩሳሌም ናይ እስራኤል ምዃና ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ስለ ዘይሃባ፡ ኵለን’ተን ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዝመስረታ ሃገራት፡ ኢምባሲታተን ኣብ ከተማ ቴል-ኣቪቭ እየን ደኲነን ዝርከባ።Category:

ዜና

share your comments with us