ተኸላኻላይን ሓለቓ ጋንታን ክለብ ኣዱሊስ ኣንዋር ኢብራሂም፡ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ምስ ክለብ ሽዑላ ኢብናእ ማርዋርቲ ንኽጻወት ሎሚ ናብ ካርቱም ኣምሪሑ፣ ካብ ጋንታ ኣዱሊስ ተመልሚሉ ዝወጽአን ምስኣ ንሸውዓተ ዓመት ዝተጻወተን ኣንዋር፡ በቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት እታ ሱዳናዊት ክለብ ናብ ኣስመራ መጺኣ ኣብ ዘካየደቶ ምሕዝነታዊ ግጥም  ብዘንጸባረቖ ሓያል ናይ ምቅላስ ባህሪ ክምስጣ ከምዝኸኣለ’ዩ ዝንገር።

ንኣንዋር ተመሊሳ ሎሚ ጻውዒት ዘቕረበትሉ ሽዑላ፡ ንኣስታት ክልተ ዓመት ምስኣ ክጻወት ኣፈሪማቶ ኣላ፣ ሽዑላ ኢብናእ ማርዋርቲ ኣብ ከተማ ካርቱም ዝመደበራ፡ ትሕቲ ፕሪመር ሊግ ሱዳን ኣብ ዘሎ ውድድር ቀዳማይ ዲቪዥን እትነጥፍ ጋንታ እያ፣ ዝበዝሕ እዋን ከም ማእከላይ ተኸላኻላይ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ብጸግዒ መስመር ምክልኻል ዝስለፍ ኣንዋር፡ ኣብ ኤርትራ ብምሉኡ ናይ ዲቪዥን ውድድራቱ ኣብ ክለብ ኣዱሊስ ጀሚሩ ምስኣ’ዩ ዘብቅዕ።

ብቕድሚ ትማሊ ምሸት ኣብ መዘናግዒ ክለብ ኣዱሊስ ኣብ ዝተገብረሉ ስነ-ስርዓት ምፍናው፡ ኣቦ-መንበር እታ ጋንታ መምህር ገብረትንሳኤ ፍስሃየ ኣብ ዘስመዖ ቓል፡ ኣንዋር ካብታ ጋንታ ተመልሚሉ ምውጽኡ ንጋንታኦም ሓበን፡ ንገዛእ-ርእሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ንሃገር እውን ረብሓ ምዃኑ ገሊጹ፣ “ኣንዋር ብጸወታኡ ጥራይ ዘይኮነ፡ ዝያዳ ብጠባዩን ስነ-ምግባሩን ሓለፋ ነይሩዎ’ዩ፣ ከም መርኣያኡ ኸኣ ክሳብ ሓለቓ ጋንታ በጺሑ፣” ዝበለ መም. ገብረትንሳኤ፡ ኣንዋር ዝረኸቦ ዕድል ንኻልኦት ተጻወትቲ ናብዚ ከማዕድዉ ዝዕድም ኣጋጣሚ ከምዝኾነ ጠቒሱ፡ ንሃገር ከጸውዕ ትጽቢት ከምዝገብሩሉ ሓላፍነት ብምስካም፡ ብስም ኣባላት’ታ ጋንታ ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹሉ።

ኣብቲ ተጻወትቲ፡ ስታፍ ኣሰልጠንቲን ኣካየድቲን ኣዱሊስ ዝተረኽብሉ ናይ መፋነዊ መደብ፡ ኣንዋር ኢብራሂም ንብምሉኦም ኣባላት ጋንታ ዝሓዘ ስእሊ ከም ህያብ ተበርኪቱሉ፣ ንሱ ንዝረኸቦ ዕድል ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ “ካብ መዛኖይ በሊጸ ኣይኮንኩን ዕድል’የ ገይረ፣ ብዝኾነ ንዓይ ዓቢ ነገር’ዩ – ኣብ ዝርዝር ፕሮፌሽናል ተጻወትቲ እየ ዝኣቱ ዘለኹ፣ ኮሚቴ ጋንታ ንምስላጥ ጉዳየይ ብዝገበሩለይ ከምኡ’ውን ክሳብ ሕጂ ንዝዓለሙኒ ኣሰልጠንተይ ልዑል ምስጋናይ እብጽሓዮም፣” ኢሉ።

ኣንዋር ኣስዒቡ፡ “ካልኣይ ኣቦይ እዩ – ብፍሉይ እየ ዘድንቖ” ብምባል፡ ናይ ሕጂ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ኣለምሰገድ ኤፍሬም ንኣዱሊስ ኣብ ዘሰልጠነሉ ነዚ ዘለዎ ደረጃ ንኽበጽሕ እግሪ ከምዘትከሎን ናብታ ጋንታ ካብ ዝጽንበሮ ክሳብ ካብኣ ዝፋኖ ብሞራል ከምዝሓብሓቦን ገሊጹ፣ ኣብቲ ዝጽበዮ መድረኽ ውድድር ኣርኣያ ንምዃን በርቲዑ ከምዝሰርሕ ድማ ኣረጋጊጹ።

ኣንዋር ካብ 2011 ክሳብ ሎሚ ዓመት ብማልያ ኣዱሊስ ኣስታታት 150 ጸወታታት ከካይድ እንከሎ፡ ሓሙሽተ ሸቶታታት ኣመዝጊቡላ፣ እዚ ተኸላኻላይ እዚ፡ ኣዱሊስ ኣብ ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዘዋሪት ዋንጫ፡ ዋንጫ ናጽነትን ሻምፕዮን ክለባት ኤርትራን ኣንጻር ክለባት ኣስመራ ቢራ፡ ተስፋን ቀይሕ ባሕሪን ኣብ ፍጻመ ንኽትበጽሕ ልዑል ኣስተዋጽኦ ነይሩዎ፣ ብዘይካ’ዚ ኣንዋር ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ውድድራት ስፖርት ሓይልታታት ምክልኻል ኤርትራ ንክለብ ዓንበርበብ ወኪሉ ብምስታፍ፡ እታ ጋንታ ኣከታቲላ ዘውዲ ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ 2014 ከምኡ’ውን 2016 ክትደፍእ ብናይ ምክልኻል ብቕዓቱ ተራኡ ተጻዊቱ እዩ፣Category:

ስፖርት

share your comments with us