ጀርመን፡ ገለ ክፋል ሶርያ ካብ ኲናትን ቅልውላውን ናጻ ኰይኑ ከምዘሎ ብምግላጽ፡ ንገለ ካብቶም ኣዕቚባቶም ዘላ ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክትመልሶም ትዳሎ ምህላዋ ተሓቢሩ።

ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት’ታ ሃገር፡ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ሰሙን’ዚ ተኣኪቦም ነቲ ጉዳይ ድምጾም ክህቡሉ ምዃኖም፡ እንተ ተሰማሚዖምሉ ድማ እቲ ሚኒስትሪ ካብ ዝመጽእ ሰነ ጀሚሩ ነቶም ናይ ዕቝባ ግዚኦም ዘብቅዐ ኣሽሓት ሶርያውያን ስደተኛታት ብግዴታ ናብ ሃገሮም ክሰጎም ምዃኑ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ።

ብፕረዚደንት ባሻር ኣል ኣልሳድ ዝምራሕ መንግስቲ ሶርያ፡ ንዕጡቓት ዳዕሽን ካልኦት ተቓወምቲ ሓይልታትን ብምድኻም ንዝሰፍሐ ከባቢታት’ታ ሃገር ክቈጻጸሮ ብምኽኣሉ፡ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ’ውን ኣዕቚበንኦም ዘለዋ ሶርያውያን ስደተኛታት ክመልሳኦም ይደናደና ከም ዘለዋ ይሕበር።

እንተዀነ፡ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት፡ ፖለቲካዊ ዕቝባ ዝተዋህቦም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ብግዴታ ክምለሱ ዝኽእሉ፡ ኵነታት ሃገሮም ምሉእ ብምሉእ ናብ ንቡር ምስ ዝምለስ ጥራይ ምዃኑ ብምምልካት፡ ኵነታት ሶርያ ንምምላስ ስደተኛታት ገና ውሑስ ከም ዘይኰነ ኣተሓሳሲቡ።

ጀርመን፡ ኣስታት 600 ሽሕ ሶርያውያንን 200 ሽሕ ኣፍጋናውያንን ስደተኛታት ኣዕቚባ ከም ዘላ ጸብጻባት የመልክቱ። ኵነታት ኣፍጋኒስታን ናብ ዝበኣሰ ገጹ የምርሕ ብምህላዉ፡ ጀርመን ኣብ ቀረባ ግዜ ንኣፍጋናውያን ስደተኛታት ክትሰጕግ መደብ ከም ዘይብላ ተነጽር። ብመሰረት ጸብጻባት ጋዜጣ ‘ዋሺንግተን ፖስት’፡ ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ሓያለ ሶርያውያን ስደተኛታት ናይ ሓደ ዓመት ጥራይ’ዩ ፖለቲካዊ ዕቝባ ተዋሂቡዎም ዘሎ።

እዚ ማለት፡ ኣድላዪ ኰይኑ ምስ ዝርከብ መንግስቲ ጀርመን ከሐድሰሎም ይኽእል። እንተዀነ፡ ገለ ሰበ-ስልጣን ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት’ታ ሃገር፡ ስደተኛታት ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናብ ዓዶም ንምምላስ መታን ከኽእሎም፡ እቲ ናይ ዕቝባ ደረት ግዜ ናብ ሽዱሽተ ወርሒ ክወርድ’ዮም ዝጠልቡ ዘለዉ። ጀርመን፡ ንቕድም በቶም ኣብ ኤውሮጳ ብዝተፈላለየ ገበናት ዝኽሰሱ ስደተኛታት ምስጓጕ ክትጅምር ምዃና’ያ ትሕብር።Category:

ዜና

share your comments with us